Αναφορά Ν. Μηταράκη σχετικά με Ίδρυση ΔΥΕΠ και ΖΕΠ στα Σχολεία Συκιάδας προς τους Υπουργούς Παιδείας και Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Αναφορά Ν. Μηταράκη σχετικά με Ίδρυση ΖΕΠ στα Σχολεία Αγίου Γεωργίου Συκούση προς τους Υπουργούς Παιδείας και Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Αναφορά Ν. Μηταράκη για τους απλήρωτους επικουρικούς ιατρούς - εδώ και τρεις μήνες - του Νοσοκομείου Χίου.

Αναφορά Ν. Μηταράκη προς τους Υπουργούς Παιδείας και Μεταναστευτικής Πολιτικής σχετικά με την Ίδρυση ΔΥΕΠ στο σχολικό Κέντρο Καμποχώρων.

Αναφορά Ν. Μηταράκη προς τον Υπουργό Παιδείας σχετικά με την έγκριση Τμημάτων στο ΕΠΑΛ και ΓΕΛ Καρδαμύλων Χίου.

Σελίδα 1 από 50