Βουλή

Αναφορά Ν. Μηταράκη προς τον Υπουργό Παιδείας σχετικά με τη λήξη των συμβάσεων του προσωπικού γενικών καθηκόντων στα σχολεία της Χίου (Αναφορά & Απαντήσεις)

Αναφορά Ν. Μηταράκη προς τον Υπουργό Παιδείας σχετικά με τη λήξη των συμβάσεων του προσωπικού γενικών καθηκόντων στα σχολεία της Χίου (Αναφορά & Απαντήσεις)

Αναφορά Ν. Μηταράκη προς τον Υπουργό Παιδείας σχετικά με τη λήξη των συμβάσεων του προσωπικού γενικών καθηκόντων στα σχολεία της Χίου.

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς: Τον Υπουργό Παιδείας

Θέμα: «Λήξη των συμβάσεων του προσωπικού γενικών καθηκόντων στα σχολεία της Χίου».

κ. Υπουργέ

Σας προωθώ επιστολή του αντιπεριφερειάρχη Χίου σχετικά με το προσωπικό γενικών καθηκόντων στα σχολεία της Χίου. Οι συμβάσεις του προσωπικού αυτού, φαίνεται να λήγουν στα τέλη Μαρτίου. Η επικείμενη αποχώρησή τους, στα μέσα μάλιστα της σχολικής χρονιάς θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Ζητείται λοιπόν, ως βραχυπρόθεσμο μέτρο η παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων μέχρι το τέλος του εκπαιδευτικού έτους και η μέριμνα ώστε τα σχολεία να στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό γενικών καθηκόντων, με δεδομένη τη μέχρι σήμερα προσφορά των ανθρώπων αυτών.

Παρακαλούμε να τοποθετηθείτε στην εν λόγω επιστολή, κοινοποιώντας μας την απάντησή σας. 

Με εκτίμηση,

Νότης Μηταράκης

 

Δείτε την επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Χίου εδώ >>

Αναφορά Ν. Μηταράκη προς τον Υπουργό Παιδείας σχετικά με τη λήξη των συμβάσεων του προσωπικού γενικών καθηκ... by Notis Mitarachi on Scribd

Δείτε την απάντηση του Υπουργού στη συνέχεια:

 

Απάντηση Κ. Γαβρόγλου σε Αναφορά Ν. Μηταράκη προς τον Υπουργό Παιδείας σχετικά με τη λήξη των συμβάσεων του... by Notis Mitarachi on Scribd

 

Απάντηση Π. Σκουρλέτη σε Αναφορά Ν. Μηταράκη προς τον Υπουργό Παιδείας σχετικά με τη λήξη των συμβάσεων του... by Notis Mitarachi on Scribd

 

Απάντηση Αθ. Ηλιόπουλου σε Αναφορά Ν. Μηταράκη προς τον Υπουργό Παιδείας σχετικά με τη λήξη των συμβάσεων τ... by Notis Mitarachi on Scribd

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση