Βουλή

Αναφορά Ν. Μηταράκη για τον ορισμό του Δ.ΙΕΚ Χίου ως εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης αποφοίτων

Αναφορά Ν. Μηταράκη για τον ορισμό του Δ.ΙΕΚ Χίου ως εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης αποφοίτων

Αναφορά Ν. Μηταράκη για τον ορισμό του Δ.ΙΕΚ Χίου ως εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης αποφοίτων.

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς: Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Θέμα: «Ορισμός του Δ.ΙΕΚ Χίου ως εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης αποφοίτων».

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σας επισυνάπτω σχετικό email του Διευθυντή του Δημόσιου ΙΕΚ Χίου με το οποίο αιτείται τον ορισμό του Δημοσίου ΙΕΚ Χίου ως εξεταστικό κέντρο για τις επικείμενες εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων.

Το Δημόσιο ΙΕΚ Χίου είναι το μεγαλύτερο στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ως προς τον αριθμό των τμημάτων και ως προς τον αριθμό των σπουδαστών, ενώ βάσει της απόφασης Κ1/65286 (ΦΕΚ. Β’/1508/03-05-2017) πληροί όλες τις προϋποθέσεις ώστε να οριστεί εξεταστικό κέντρο.

Παρακαλώ για την ευαισθητοποίησή σας για το εν λόγω θέμα, καθώς το κόστος μετακίνησης των αποφοίτων για τις εξετάσεις σε άλλο μέρος, θα είναι δυσβάσταχτο όχι μόνο λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και λόγω των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στη Χίο συνεπεία του προσφυγικού ζητήματος.

Με εκτίμηση,

Νότης Μηταράκης

Δείτε την απάντηση

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση