Βουλή

Αναφορά Ν. Μηταράκη σχετικά με την καταγραφή και αποτίμηση ζημιών στη Σούδα και το Χαλκειός

Αναφορά Ν. Μηταράκη σχετικά με την καταγραφή και αποτίμηση ζημιών στη Σούδα και το Χαλκειός

Αναφορά Ν. Μηταράκη προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής σε συνέχεια της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου σχετικά με την καταγραφή και αποτίμηση ζημιών στην περιοχή Σούδας και της Τ.Κ. Χαλκειούς, συνεπεία του προσφυγικού.

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς: Τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής

Θέμα: «Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χίου αναφορικά με την καταγραφή και αποτίμηση ζημιών στην περιοχή Σούδας και της Τ.Κ. Χαλκειούς, συνεπεία του προσφυγικού».

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σας προωθώ τη με αριθμό 270/20.4.2017 (ΑΔΑ ΩΝΔΤΩΗΝ-144) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής καταγραφής και αποτίμησης ζημιών στην ευρύτερη περιοχή της Σούδας και της Τ.Κ. Χαλκειούς, συνεπεία του προσφυγικού.

Σύμφωνα με το πρακτικό, οι ζημιές υπολογίστηκαν σε 102.027,13 €. Το συγκεκριμένο έγγραφο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία αποζημίωσης των κατοίκων των συγκεκριμένων περιοχών βάσει του ν.4332/15, όπως αναφέρετε και στην απάντησή σας στη με αριθμό 3730/23.2.2017 ερώτησή μου.

Λόγω της εξαιρετικής σημασίας που έχει για τους κατοίκους του νησιού η αποζημίωσή τους για ζημιές που έχουν υποστεί, παρακαλώ να τοποθετηθείτε στο προωθούμενο έγγραφο, ιδιαίτερα ως προς τις ενέργειες και το χρονοδιάγραμμα αυτών εκ μέρους του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (και τυχόν άλλων εμπλεκόμενων υπηρεσιών), κοινοποιώντας μου την απάντησή σας.

Με εκτίμηση,

Νότης Μηταράκης

Δείτε την απόφαση εδώ >>

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση