Βουλή

Ερώτηση για το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων Ορεστιάδας

Ερώτηση για το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων Ορεστιάδας

Κοινή ερώτηση Βουλευτών ΝΔ για το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων Ν. Ορεστιάδας.

ΠΡΟΣ: κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

κ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΘΕΜΑ: Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων Ν. Ορεστιάδας  

Το 2008 δημιουργήθηκε το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων στην Ν. Ορεστιάδα στο πλαίσιο  του προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΙΝΤΕRREG III PHARE CBC Ελλάδα-Βουλγαρία 2000-2006 , Μέτρο 3.1 βελτίωση της ποιότητας ζωής, με  χρηματοδότηση 75% από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και με πρωτοβουλία της τότε Νομαρχίας Έβρου.

Θα απασχολούνταν με ποικιλία θεμάτων που αφορούν την κτηνοτροφία, την ασφάλεια και την υγιεινή όπως μελέτη και πρόληψη μετάδοσης εξωτικών νοσημάτων στο ζωικό κεφάλαιο, καταγραφή και εξόντωση αιματοφάγων εντόμων (π.χ. κουνούπια) που μεταδίδουν ασθένειες, παροχή βοήθειας στους κτηνιάτρους με πληροφορίες και εργαστηριακούς ελέγχους, ενημέρωση κτηνοτρόφων και συνεργασία με τις γείτονες χώρες προς ανταλλαγή πληροφοριών.

Το οργανόγραμμά του περιλάμβανε τη λειτουργία του ως Μικροβιολογικό-Ιολογικό εργαστήριο με δύο οργανικές μονάδες γραφείου, το γραφείο Έρευνας και Μελέτης και το γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ενημέρωσης, ενώ ο εργαστηριακός του εξοπλισμός και οι κτιριακές του εγκαταστάσεις είναι μέχρι και σήμερα διαθέσιμα και άρτια.

Δυστυχώς, ποτέ δεν λειτούργησε ουσιαστικά, αφού δεν προσελήφθη το προβλεπόμενο προσωπικό. Οι κτιριακές του εγκαταστάσεις αξιοποιήθηκαν με την στέγαση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της τότε Νομαρχίας και σήμερα του διοικητικού  κέντρου της ΔΑΟΚ Ορεστιάδας (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής) της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., αλλά ο εξοπλισμός και η οργανωτική του δομή παραμείνανε ανεκμετάλλευτες.

Δεδομένου ότι:

• Υπάρχει έξαρση εδώ και ορισμένα χρόνια των ζωονόσων που πλήττουν το ζωικό κεφάλαιο του Έβρου και της Θράκης, με κίνδυνο εξάπλωσης σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

• Η Περιφέρεια θα μπορούσε να κάνει χρήση του εξοπλισμού και των δομών του συγκεκριμένου ανενεργού κέντρου.

• Η δαπάνη θα αφορά μόνο προσωπικό, με πολλαπλά όμως ανταποδοτικά οφέλη με την πρόληψη των ζωονόσων (επιβράδυνση οικονομίας, αποημιώσεις κλπ.).

 

Ερωτάσθε τα παρακάτω:

1. Μελετάτε το ενδεχόμενο να λειτουργήσει επιτέλους το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων με ευθύνη της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και προσωπικό το οποίο θα διατεθεί για αυτόν τον σκοπό;

2. Σκοπεύετε να ερευνήσετε την χρηματοδότηση από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

3. Τι άλλα μέτρα προτίθεστε να πάρετε για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου και της Θράκης;

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

 

Δείτε την απάντηση του αρμόδιου Υπουργού

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση