Βουλή

Αποζημίωση κατοίκων στην περιοχή Σούδας και της Τ.Κ. Χαλκειούς, συνεπεία του προσφυγικού

Αποζημίωση κατοίκων στην περιοχή Σούδας και της Τ.Κ. Χαλκειούς, συνεπεία του προσφυγικού

Ερώτηση Ν. Μηταράκη προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής σχετικά με τις αποζημιώσεις των κατοίκων της Σούδας και του Χαλκειούς.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής

Θέμα: «Αποζημίωση κατοίκων στην περιοχή Σούδας και της Τ.Κ. Χαλκειούς, συνεπεία του προσφυγικού»

Στις 19/5/2017 κατέθεσα την με αριθμό 1907 αναφορά και σας κοινοποιούσα την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου (270/20.4.2017) με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής καταγραφής και αποτίμησης ζημιών στην ευρύτερη περιοχή της Σούδας και της Τ.Κ. Χαλκειούς, συνεπεία του προσφυγικού. Οι ζημιές είχαν υπολογιστεί σε 102.027,13 €. Η αναφορά μου αυτή δεν έχει απαντηθεί ακόμη και καμία ενημέρωση δεν έχει υπάρξει σχετικά με την πορεία του ζητήματος της αποζημίωσης των κατοίκων της Χίου.

Επειδή:

Η Χίος ακόμα υφίσταται τις συνέπειες του προσφυγικού/ μεταναστευτικού και των επιλογών και πολιτικών της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Με αντίστοιχες τροπολογίες προβλέφθηκε η αποζημίωση των κατοίκων που έχουν υποστεί ζημίες στις περιοχές Ειδομένης, Ευζώνων, Πολυκάστρου καθώς και στο νησί της Λέσβου.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Σε ποιο βρίσκεται η επεξεργασία του αιτήματος του Δήμου Χίου για αποζημίωση των κατοίκων στην περιοχή της Σούδας και της κοινότητας Χαλκειούς;

2. Έχει υπολογιστεί το τελικό ποσό που θα δοθεί ως αποζημίωση και ποιο το ύψος αυτού;

3. Πότε προβλέπεται να ενταχθεί προς ψήφιση τροπολογία ανάλογη με εκείνες για την αποζημίωση των κατοίκων Ειδομένης, Ευζώνων, Πολυκάστρου και Λέσβου;

Ο ερωτών βουλευτής

Νότης Μηταράκης

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση