Βουλή

Ερώτηση & ΑΚΕ Ν. Μηταράκη για την έλλειψη πειθαρχικών συμβουλίων στον ΕΦΚΑ

Ερώτηση & ΑΚΕ Ν. Μηταράκη για την έλλειψη πειθαρχικών συμβουλίων στον ΕΦΚΑ

Ερώτηση & Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων Ν. Μηταράκη προς την Υπουργό Εργασίας σχετικά με τα φαινόμενα ατιμωρησίας στον ΕΦΚΑ λόγω της έλλειψης πειθαρχικών συμβουλίων.

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΚΕ

Προς: Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: «Η έλλειψη πειθαρχικών συμβουλίων στον ΕΦΚΑ οδηγεί σε φαινόμενα ατιμωρησίας και ανομίας».

Σύμφωνα με το αρ. 101 παρ. 4 του 4387/2016, στις 1.1.2017, έληξε αυτοδικαίως η θητεία των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων. Μετά τη λήξη της θητείας τους, θα έπρεπε να συγκροτηθούν το Υπηρεσιακό και το Πειθαρχικό Συμβούλιο του νέου ΕΦΚΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στις 19.5.2017 και αφού είχαν παρέλθει 5,5 μήνες χωρίς πειθαρχικά συμβούλια, ορίστηκαν με απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Ωστόσο, η σύσταση αυτή του Πειθαρχικού δε θεωρείται σύννομη, καθώς δε συμμετέχουν τα εκλεγμένα μέλη – εκπρόσωποι των εργαζομένων. Το πρόβλημα επισημαίνουν με υπόμνημά τους (4.5.2017) και δελτίο τύπου (22.6.2017) οι ομοσπονδίες ΠΟΣΕ-ΙΚΑ και ΠΟΠΟΚΠ αλλά και πρόσφατα δημοσιεύματα (Τα ΝΕΑ 22.6.2017, Το Βήμαonline 22.6.2017). Ως αποτέλεσμα, μένουν ατιμώρητοι και συνεχίζουν να εργάζονται, υπάλληλοι με διαπιστωμένα πειθαρχικά παραπτώματα, ενώ από τέλος Ιουνίου 2017 επιστρέφουν στη θέση τους 19 υπόδικοι υπάλληλοι.

Επειδή:

• Ελλείψει πειθαρχικού συμβουλίου δε μπορεί να προχωρήσει η εξέταση καμιάς υπόθεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων, με αποτέλεσμα να μένουν ατιμώρητοι οι επίορκοι, αλλά και να ταλαιπωρούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι θα έπρεπε να αθωωθούν.

• Ο ΕΦΚΑ αποτελεί πηγή μεγάλης ταλαιπωρίας για ασφαλισμένους και συνταξιούχους και φαινόμενα όπου επίορκοι υπάλληλοι μένουν ατιμώρητοι επιτείνουν τη δυσαρέσκεια των πολιτών.

Ερωτάται η αρμόδια υπουργός:

1. Πόσες υποθέσεις εκκρεμούν σήμερα ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ; Πόσες αφορούν περιπτώσεις υπεξαίρεσης ή οικονομικής κακοδιαχείρισης και σε τι ποσό αφορούν; Πόσες από τις υποθέσεις αφορούν περιπτώσεις υπαλλήλων που υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης (προϊστάμενοι τμημάτων και διευθύνσεων);

2. Υπάρχει κίνδυνος παραγραφής πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων και μη τιμωρίας αυτών, εξαιτίας της έλλειψης Πειθαρχικού Συμβουλίου; Αν ναι, πόσες είναι οι προς παραγραφή υποθέσεις και σε τι είδος παραπτώματος αφορούν; Πόσες από τις προς παραγραφή υποθέσεων αφορούν σε υπαλλήλους που κατείχαν θέσεις ευθύνης (προϊστάμενοι τμημάτων και διευθύνσεων);

3. Πότε θα οριστούν οι αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων και πότε θα είναι λειτουργικό το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ; Πώς έχουν αντιμετωπιστεί τους τελευταίους 6 μήνες τα πειθαρχικά παραπτώματα; 

Παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε τυχόν απάντηση του Υπουργείου Εργασίας ή / και της Διοίκησης του ΕΦΚΑ στο από 4/5/2017 υπόμνημα των ΠΟΣΕ-ΙΚΑ και ΠΟΠΟΚΠ στο οποίο είχε τεθεί το ζήτημα μη συγκρότησης πειθαρχικών και υπηρεσιακών συμβουλίων. Σημειώνουμε εξάλλου ότι εκκρεμεί απάντηση στην με αριθμό 1888/8.5.2017 αναφορά μας για το ίδιο υπόμνημα.

Ο ερωτών βουλευτής

Νότης Μηταράκης

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση