Βουλή

Παρέμβαση Νότη Μηταράκη στη Βουλή σχετικά με το επάγγελμα των λογιστών

Παρέμβαση Νότη Μηταράκη στη Βουλή σχετικά με το επάγγελμα των λογιστών

Παρέμβαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, κ. Νότη Μηταράκη κατά την ψήφιση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών» σχετικά με το επάγγελμα των λογιστών.

"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή έχει γίνει αρκετή συζήτηση για το επάγγελμα των λογιστών, κρίνω απαραίτητο να κάνω δύο σχόλια.

Αυτό που επιδιώκει η υπό συζήτηση διάταξη σήμερα είναι να απλοποιήσει το σύστημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε τέσσερις κατηγορίες λογιστών. Με την προτεινόμενη διάταξη αυτές οι κατηγορίες γίνονται δύο. Η πρώτη κατηγορία που θα περιλαμβάνει τα διπλογραφικά βιβλία, δηλαδή τα πιο πολύπλοκα από τεχνικής άποψης και η κατηγορία βήτα που θα περιλαμβάνει τα απλογραφικά, δηλαδή τα απλούστερα.

Στην κατηγορία Α, στα διπλογραφικά, θα έχουν πρόσβαση μόνο οι πτυχιούχοι. Αυτό το διευκρινίζω, γιατί έγινε μεγάλη συζήτηση για τα δικαιώματα των μη πτυχιούχων.

Στην κατηγορία Β δίνεται το δικαίωμα σε βοηθούς λογιστών μετά από πολυετή εμπειρία και σε αποφοίτους άλλων προγραμμάτων κατάρτισης στο λογιστικό επάγγελμα, να έχουν πρόσβαση σ’ αυτήν την κατηγορία. Διευκρινίζω ότι αυτό ισχύει ήδη σήμερα με τον υπάρχοντα νόμο, με τον ν.2515/97. Ήδη σήμερα απόφοιτοι Λυκείου έχουν το δικαίωμα να έχουν απλογραφικά βιβλία μέχρι 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό που αλλάζει με τη διάταξη, είναι τα χρόνια. Σήμερα, για να πάρει κάποιος απόφοιτος Λυκείου το δικαίωμα πλήρους απασχόλησης σε απλογραφικά βιβλία χρειάζεται από δεκατρία έως δεκαπέντε χρόνια, με την προτεινόμενη διάταξη πάει στα πέντε έως επτά.

Άρα, δεν αλλάζει η ουσία των σημερινών διατάξεων. Δεν δίνουμε πρόσβαση σε νέες κατηγορίες, στους μη πτυχιούχους πανεπιστημίων. Απλώς επιταχύνουμε τη διαδικασία.

Φυσικά, έχει γίνει διάλογος με το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Θα ήθελα να καταθέσω στα Πρακτικά μία επιστολή του Προέδρου του Επιμελητήριου, με προχθεσινή ημερομηνία, με την οποία πράγματι προτείνονται κάποιες μικρές τροπολογίες στην υπό συζήτηση διάταξη. Τι ζητούν; Περισσότερα δικαιώματα στους Α εις βάρος των Β και περισσότερα χρόνια στις μεταβάσεις των κατηγοριών.

Εγώ αντιλαμβάνομαι το ενδιαφέρον των λογιστών να κρατήσουν για περισσότερα χρόνια έξω από το επάγγελμα τους άλλους λογιστές, αντιλαμβάνομαι όμως και την αγωνία των νέων παιδιών, που έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, έχουν τις γνώσεις και θέλουν το δικαίωμα να δουλέψουν. Αυτό είναι το νόημα των διαρθρωτικών αλλαγών, να δώσουμε στα νέα παιδιά, που υπάρχει 60% ανεργία, το δικαίωμα να δουλέψουν.

Η διάταξη αυτή δεν δίνει περαιτέρω δικαιώματα. Απλώς τα δίνει στα μισά χρόνια. Και αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι λογικό, γιατί σε επτά χρόνια έχεις πλέον αποκτήσει την απαραίτητη προϋπηρεσία για τα απλογραφικά.

Ευχαριστώ πολύ."

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση