Βουλή

Παρέμβαση Ν. Μηταράκη στην 5η Συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Δάνεια των Κομμάτων και των ΜΜΕ

Παρεμβάσεις Ν. Μηταράκη κατά την 5η Συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, όπου πραγματοποιήθηκε η εξέταση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος κ. Φραγκιαδάκη.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Κύριε Φραγκιαδάκη, «καλή σας ημέρα» και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην Επιτροπή.

Επιτρέψτε μου ένα σύντομο κύκλο γενικών ερωτήσεων και τρεις πιο συγκεκριμένους κύκλους ερωτήσεων πάνω σε θέματα που έχουν προκύψει κατά την εξέταση των φακέλων.

Οι γενικές ερωτήσεις είναι οι εξής: Πρώτον, θεωρείτε ότι η πολιτική χορήγησης δανείων από την Εθνική Τράπεζα προς τα κόμματα ήταν ενιαία ή διαφέρει ανά κόμμα και ανά περίπτωση;

Η δεύτερη γενική μου ερώτηση είναι η εξής: Κατά τα έτη και κατά τις ημερομηνίες που δόθηκαν τα δάνεια προς τα κόμματα, ποια ήταν η άποψη της Τράπεζα ως προς την πιστοληπτική ικανότητα του ελληνικού δημοσίου, την ασφάλεια των χρηματοροών των μελλοντικών εγγυήσεων και κατά συνέπεια αυτά ως εγγυήσεις για τα δάνεια που δόθηκαν;

Τρίτον, έχουν παρέμβει πολιτικά κόμματα στο παρελθόν ή στο παρόν για τη χορήγηση δανείων προς μέσα μαζικής επικοινωνίας;

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ (Μάρτυς): Η πολιτική της Τράπεζας όχι μόνο ως προς τα κόμματα, αλλά και ως προς κάθε άλλο νομικό πρόσωπο, είναι ενιαία. Με αυτό θέλω να πω ότι, όπως είπα, υπάρχει η πιστωτική ικανότητα της Τράπεζας, η οποία περιγράφει το γενικό πλαίσιο δυνατότητας ανάληψης κινδύνου πιστωτικής μορφής. Επίσης, υπάρχει ο κανονισμός πιστοδοτήσεων, ο οποίος συγκεκριμενοποιεί ενέργειες και τρόπους και μεθοδολογίες και τι είναι ανεκτό για να δοθεί ένα δάνειο ή για να ληφθεί, τέλος πάντως, κάποιος πιστωτικός κίνδυνος.

Ακόμα, υπάρχουν πολυεπίπεδες επιτροπές από αναλυτές, από ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι έχουν σχέση με την εταιρεία και την καταλαβαίνουν, ανεξάρτητη Διεύθυνση Πίστης, η οποία βλέπει το αίτημα, και πολυεπίπεδα συμβούλια.

Αυτό που θέλω να σας μεταδώσω είναι ότι στην Εθνική Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, κανείς δεν μπορεί να κάνει κάτι μόνος του, κάτι για το οποίο νομίζω ότι είναι γνωστή η Εθνική Τράπεζα. Όλη η διαδικασία έγκειται και περνάει από μια διαδοχή ελέγχων.

Άρα, αναφορικά με τα κόμματα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εφαρμόστηκαν τα πιστοδοτικά κριτήρια, τα οποία κρίθηκαν αρμόζοντα τη χρονική στιγμή που έγινε η αίτηση για τις δανειοδοτήσεις.

Σας θυμίζω ότι την περίοδο στην οποία δόθηκαν τα δάνεια προς τα κόμματα, ο κύριος τρόπος εξασφάλισης ήταν η εκχώρηση της κρατικής επιχορήγησης προς έκαστο κόμμα. Εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε –γιατί επαναλαμβάνω και τονίζω ότι πρέπει κάποιος να βλέπει τις αποφάσεις που λαμβάνονται πριν σηκωθεί η κουρτίνα και όχι αφού έχει σηκωθεί η κουρτίνα, ex ante- υψηλότερης ασφάλειας πιστοδότηση από αυτή η οποία στηρίζονταν από το ελληνικό δημόσιο.

Και δεν έχει να κάνει μόνο με τις επιχορηγήσεις στα κόμματα, είναι ιδίας μορφής κίνδυνος με τα ομόλογα ελληνικού δημοσίου, τα οποία, όπως ξέρετε, και η Εθνική Τράπεζα, αλλά και οι άλλες τράπεζες κρατούσαν δισεκατομμύρια εξ αυτών. Άρα, η Εθνική Τράπεζα ένιωθε ασφαλής να λαμβάνει και να δεσμεύει χρηματοροές, οι οποίες προέρχονταν από την τακτική επιχορήγηση των κομμάτων.

Τώρα, όσον αφορά την παρέμβαση πολιτικών. Δεν μπορώ να μιλήσω προφανώς για άλλους ανθρώπους, αλλά μπορώ να μιλήσω για εμένα. Εγώ προσωπικά δεν είχα καμία πολιτική παρέμβαση όσο καιρό είμαι στη θέση αυτή.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ.

Για οικονομία χρόνου να προχωρήσω στην πρώτη ειδική ερώτηση ως προς το ενιαίο της διαδικασίας και θα σας ρωτήσω το εξής: Έχω στα χέρια μου μια επιστολή με ημερομηνία 14 Δεκεμβρίου 2010 του τότε Προέδρου του Συνασπισμού του κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εθνικής, το οποίο εισήλθε στο Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου με αριθμό πρωτοκόλλου 632/15.12.2010. Με αυτή την επιστολή ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί ευρύτερη θεώρηση για τη χορήγηση δανείου προς αυτό που δεν προσδιορίζεται αυστηρά με τραπεζικά και χρηματοοικονομικά κριτήρια.

Θέλω να σας ρωτήσω, πρώτον, εάν υπάρχουν και άλλα κόμματα που έχουν ζητήσει γραπτώς, με αντίστοιχο τρόπο, δανειοδότηση από την Τράπεζά σας, κατά παρέκκλιση των νομίμων διαδικασιών.

Δεύτερον, εάν έχετε δώσει εκείνη την εποχή δάνεια σε άλλα κόμματα με τα αντίστοιχα ποσοστά που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2010.

Και τρίτον, πώς αντιδράσατε και τότε ως τράπεζα στο αίτημα για αυτή την ευρύτερη θεώρηση; Έγινε δεκτή; Δόθηκε κάποιο δάνειο πέραν της ευρύτερης θεώρησης; Αποτελεί αυτό κοινά αποδεκτή πρακτική, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τραπέζης της Ελλάδος;

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ (Μάρτυς): Το συγκεκριμένο έγγραφο, δυστυχώς, δεν το έχω υπ’ όψιν μου, αλλά πρέπει να σας πω ότι το έχω ακούσει δημοσιογραφικά. Δεν είμαι πρόχειρος να σας πω τι δάνειο είχαμε δώσει τότε στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό που μπορώ να κατανοήσω, διαβάζοντας το συγκεκριμένο εδάφιο, είναι ένα αίτημα που θα έκανε ίσως οποιοσδήποτε δανειολήπτης είναι σε δύσκολη θέση για μια κάπως πιο ευνοϊκή μεταχείριση. Δεν το διαβάζω σαν προτροπή για παραβίαση των πιστωτικών πολιτικών. Τέτοιου είδους διάλογοι μεταξύ της Τράπεζας και δανειοληπτών γίνονται πάρα πολλοί, σε κάθε χρονική στιγμή. Παρ’ όλα αυτά η Τράπεζα χειρίζεται τα πιστωτικά της θέματα βάσει της πολιτικής της. Οπότε δεν επηρεάστηκε απ’ αυτήν την συγκεκριμένη παρέμβαση.

Τώρα, αυτό που μπορώ να σας πω για το παρελθόν είναι ότι οι δανειοδοτήσεις της Εθνικής Τράπεζας προς τα τέσσερα κόμματα -ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ- ήταν περίπου 25 εκατομμύρια στο καθένα. Όλα αυτά τα πιστωτικά ανοίγματα, ανά πάσα στιγμή υποστηρίζονταν με τις δέουσες εξασφαλίσεις. Ο χρόνος έτρεξε, η ιστορία προχώρησε. Αυτή τη στιγμή η έκθεση της τράπεζας είναι γύρω στα 29 εκατομμύρια και κάθε μια έκθεση, ανάλογα με την πορεία των εσόδων της κρατικής επιχορήγησης, έχει πάρει τη δική της πορεία, αλλά αυτή τη στιγμή η έκθεση της Εθνικής Τράπεζας συνολικά σε δανειοδότηση κομμάτων ανέρχεται στα 29 εκατομμύρια.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Να συνεχίσω και για οικονομία χρόνου να πω ότι δεν μου είπατε κάποιο άλλο παράδειγμα -ίσως δεν το είχατε πρόχειρο- για άλλο κόμμα να ζήτησε γραπτώς κάποια αντίστοιχη δανειοδότηση από την Τράπεζα.

Να πάω στο δεύτερο κύκλο ερωτήσεων. Υπάρχει μια πιο πρόσφατη επιστολή πάλι από το ΣΥΡΙΖΑ προς εσάς στις 16/3/2016, που αναφέρεται σε ένα εισηγητικό της Τράπεζας που βρίσκεται στον φάκελο με ημερομηνία 22/3 -αυτή την επιστολή του ΣΥΡΙΖΑ δεν την έχουμε και εάν είναι δυνατόν, είτε από το ΣΥΡΙΖΑ είτε από την Τράπεζα, θα τη θέλαμε, γιατί έχουμε την απάντηση αλλά δεν έχουμε την ερώτηση- και από την οποία προκύπτουν δύο θέματα:

Πρώτον, αναφέρεται κάποιο ακίνητο, που θα δοθεί, λέει, μελλοντικά στο ΣΥΡΙΖΑ -δεν ανήκει αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ- για το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται ότι όταν περιέλθει στην κατοχή του, δεν θα το υποθηκεύσει προς τρίτους. Υπάρχει ένα negative pledge. Σήμερα υπάρχει κάποια εμπράγματη εξασφάλιση από τον ΣΥΡΙΖΑ, με τη μορφή προσημείωσης ή υποθήκης για τα δάνειά του;

Επίσης, θέλω να ρωτήσω το εξής: Αυτό το ακίνητο που αναφέρεται στην επιστολή είναι το ίδιο ακίνητο που αναφέρεται σε άλλη επιστολή του ΣΥΡΙΖΑ προς εσάς στις 10/4/2013, που τότε υποσχόταν ότι θα βρεθεί στην κατοχή του το ακίνητο μέχρι τα τέλη του 2013 και τότε πάλι θα το δώσει ως εξασφάλιση;

Γενικότερα, έχει υποσχεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή ότι θα δώσει εμπράγματη εξασφάλιση και, εάν ναι, πότε;

Για ποιον λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχέθηκε την εμπράγματη εξασφάλιση το 2013 και το 2016; Υπάρχει κάποιο θέμα κατά την ανάληψη της πιστοληπτικής ικανότητας του ΣΥΡΙΖΑ που απαιτεί πρόσθετες εγγυήσεις;

Το δεύτερο που προκύπτει από την ίδια επιστολή είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι το κυβερνών κόμμα θα αυξήσει την κρατική επιχορήγηση προς τα κόμματα. Αυτή είναι η επιστολή του ΣΥΡΙΖΑ από τις 16/3. Δεν το γνωρίζουμε εμείς εάν θα αυξηθεί η κρατική επιχορήγηση προς τα κόμματα, αλλά λάβατε εσείς υπ’ όψιν μια αυξημένη κρατική επιχορήγηση σήμερα, αναλύοντας την πιστοληπτική ικανότητα του ΣΥΡΙΖΑ; Και για ποιον λόγο η Τράπεζά σας απέστειλε το σχετικό εισηγητικό; Ποιο είναι το θέμα;

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ (Μάρτυς): Κοιτάξτε, για το συγκεκριμένο θέμα το μοναδικό που γνωρίζω είναι ότι υπάρχει ένα negative pledge. Αυτό είναι σωστό. Για περαιτέρω λεπτομέρειες επιφυλάσσομαι. 

Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το δάνειο που υπάρχει στον ΣΥΡΙΖΑ επί του παρόντος είναι ενήμερο αυτήν τη στιγμή.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Εξυπηρετείται;

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ (Μάρτυς): Εξυπηρετείται.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Αλλά δεν έχει εμπράγματες εξασφαλίσεις.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): …(δεν ακούστηκε)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είστε μάρτυς, κύριε Πρόεδρε;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτάκι.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Έχετε δίκιο, κύριε Λοβέρδο. Ο κύριος μάρτυς μόνον δικαιούται να απαντήσει. Έχετε δίκιο.

Κύριε Μηταράκη, μισό λεπτό, να τελειώσει ο κ. Φραγκιαδάκης.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Είναι διαδραστικός ο χρόνος…

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Να τελειώσει ο κ. Φραγκιαδάκης, όμως.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Υπάρχει κάποια προσημείωση ή υποθήκη προς την Τράπεζά σας;

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ (Μάρτυς): Δεν γνωρίζω να υπάρχει. Πρέπει να το ερευνήσω. Υπάρχει, όμως, negative pledge. Αυτό το γνωρίζω, επίσης. Δυστυχώς, για περαιτέρω λεπτομέρειες μπορώ να επανέλθω.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Υπάρχει negative pledge σε ακίνητο που ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα περιέλθει στο τέλος στην κατοχή του.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ (Μάρτυς): Ναι.

ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ) ΚΑΒΒΑΔΙΑ: Αφού εξυπηρετείται.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Σας παρακαλώ, συνάδελφοι, ο κ. Μηταράκης έχει τον λόγο.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Αντιλαμβάνομαι την αγωνία μερικών συναδέλφων, αλλά καλό είναι να μην παρεμβαίνετε. Είναι υπόθεση της κριτικής επιτροπής.

Σχετικά με το τρίτο θέμα, θέλω να ρωτήσω σχετικά με την εφημερίδα ΑΥΓΗ:

Κατά πρώτον, συνεκτιμώνται οι οφειλές της εφημερίδας ΑΥΓΗΣ και λοιπών Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, που ανήκουν έμμεσα ή άμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ, στην πιστοληπτική ικανότητα του ΣΥΡΙΖΑ;

Δεύτερον, από το due diligence που έχετε κάνει στα δάνεια της ΑΥΓΗΣ, ποια είναι η μετοχική σύνθεση της ΑΥΓΗΣ; Υπάρχει, απ’ ό,τι εμφανίζεται, μία offshore στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΥΓΗΣ με ποσοστό 2,93%. Ποιος είναι ο beneficial owner, το φυσικό πρόσωπο που είναι ο ιδιοκτήτης offshore, που είναι ιδιοκτήτης της ΑΥΓΗΣ; Αυτό το πρόσωπο είναι πολιτικό πρόσωπο;

Τρίτον, προκύπτει από τον φάκελο ότι συμψηφίσατε με διαφημιστικές δαπάνες της Τράπεζάς σας δάνειο της ΑΥΓΗΣ την περίοδο 6/12/2012 έως 17/2/2014. Πόσο συνηθισμένη πρακτική σας είναι να συμψηφίζετε δάνεια μέσων μαζικής επικοινωνίας με τα δάνεια των κομμάτων; Και πώς κοστολογήσατε αυτή τη διαφημιστική δαπάνη; Με ποιο κριτήριο; Με τον αριθμό φύλλων, παραδείγματος χάριν, που πουλάει αυτή η εφημερίδα σε σχέση με τη συνολική ημερήσια κυκλοφορία των εφημερίδων; Και πέραν της ΑΥΓΗΣ, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δανειστεί ή εγγυηθεί δάνεια σε άλλα μέσα μαζικής επικοινωνίας, όπως ραδιοφωνικοί σταθμοί, ιστοσελίδες, που του ανήκουν έμμεσα ή άμεσα;

Επίσης, στα εισηγητικά σημειώματα της τράπεζας, αναφέρεται μία επιστολή πρόθεσης εγγύηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή δεν είναι στον φάκελο. Έχει εγγυηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ τα δάνεια ή δόθηκαν χωρίς εγγυήσεις σε μια εφημερίδα, που από ό,τι γνωρίζω, δεν έχει ποτέ κερδοφόρα …  

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ (Μάρτυς): Ξέρω πολύ λίγα για το θέμα. Να σας πω τι ξέρω. Φυσικά, για όποιες συγκεκριμένες απαντήσεις θέλετε, μπορούμε να επανέλθουμε. Ξέρω ότι το δάνειο προς την ΑΥΓΗ είναι ύψους 900 χιλιάδων ευρώ περίπου. Δεν είμαι πρόσφορος να σας πω ότι έχουμε συμψηφίσει, αλλά, όπως σας είπα, η πολιτική μας είναι να μην συμψηφίζουμε…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Εξυπηρετείται;

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ (Μάρτυς): Εξυπηρετείται. 

Δεν συμψηφίζουμε διαφημιστικές δαπάνες με εξόφληση δανείων. Αυτό που μου είπατε για την offshore δεν το γνωρίζω. Θα το ψάξω. Σε γενικές γραμμές, όμως, βλέπουμε κάθε μέσο σαν μία αυτοτελή εταιρεία. Εκτός εάν έχει δοθεί εγγράφως και με τυπικό τρόπο κάποιας μορφής εξασφάλιση, δεν αφηνόμαστε σε θεωρητικές εξασφαλίσεις. Αυτά.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εν όψει της πιθανής παρουσίας του μάρτυρα ξανά στην Επιτροπή σε μελλοντική συνεδρίαση, αυτό που θα θέλαμε να δούμε και να κατατεθεί είναι, πρώτον, η επιστολή του ΣΥΡΙΖΑ προς την Εθνική Τράπεζα 16/3/2016. Θα θέλαμε μία συγκεκριμένη απάντηση και αντίγραφα συμβολαιογραφικών πράξεων, εάν υφίσταται πράγματι εγγύηση των δανείων του ΣΥΡΙΖΑ, εάν υπάρχει ιδιοκτησία του ΣΥΡΙΖΑ προς ακίνητη περιουσία. Θα θέλαμε και την ανάλυση της μετοχικής σύνθεσης, το due diligence, που έγινε για την ΑΥΓΗ και να μας πείτε ποιο είναι το φυσικό πρόσωπο πίσω από την κυπριακή offshore, που έχει 2,93% της ΑΥΓΗΣ.

Σας ευχαριστώ.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Έχετε κάποια άλλη ερώτηση, κύριε Μηταράκη, ως εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας εννοώ;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Σας ευχαριστώ πολύ.

....

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Μια διευκρίνιση θα ήθελα να κάνω απλώς. Επειδή υπήρξε μια αναφορά στο όνομά μου περί δημοσιευμάτων του Τύπου για την Επιτροπή, να διευκρινίσω…

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Είναι στο κύκλωμα της Βουλής η συνεδρίαση. Εγώ ρώτησα, κύριε Μηταράκη, αν εσείς δώσατε τα έγγραφα στους δημοσιογράφους. Εγώ το ρώτησα αυτό.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ωραία, μου το είπε η κυρία συνάδελφος ότι είναι από το κύκλωμα. Ευχαριστώ.

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση