Απάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μαστίχα: Καμία νύξη σε διαπραγματεύσεις για διεύρυνση των δικαιούχων αποζημιώσεων από τις πυρκαγιές του 2016

Απάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μαστίχα: Καμία νύξη σε διαπραγματεύσεις για διεύρυνση των δικαιούχων αποζημιώσεων από τις πυρκαγιές του 2016

Print

Ο κ. Νότης Μηταράκης, βουλευτής Χίου, έκανε την ακόλουθη δήλωση για τις αποζημιώσεις των μαστιχοπαραγωγών, σε συνέχεια της απάντησης του Επιτρόπου κ. Hogan, σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή της ΝΔ κ. Κεφαλογιάννη.

«Τον περασμένο Ιανουάριο ο βουλευτής Χίου του ΣΥΡΙΖΑ διαβεβαίωνε τους μαστιχοπαραγωγούς ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκεται σε συνεννόηση με την Κομισιόν προκειμένου να διευρυνθούν οι δικαιούχοι αποζημιώσεων από τις φωτιές του 2016.

Συντονισμένα, με τον επικεφαλής της Ευρω-ομάδας της ΝΔ κ. Κεφαλογιάννη, απευθύναμε ερωτήσεις τόσο προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, όσο και προς τον αρμόδιο Επίτροπο.

Η απάντηση της Επιτροπής (6.4.2018) είναι αποκαλυπτική: Δεν γίνεται κανένας λόγος για εξελισσόμενη διαπραγμάτευση, ούτε για σχετικό αίτημα από τις ελληνικές αρχές. Αντίθετα, φαίνεται ότι και στην περίπτωση της μαστίχας ισχύουν οι γενικοί κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων στην περίπτωση φυσικών καταστροφών.

Εκκρεμεί ακόμα η συζήτηση της επερώτησης που κατέθεσα για το θέμα, καθώς οι απαντήσεις του Υπουργείου στις 5.3.2018 ήταν ελλιπείς και αόριστες.

Το γεγονός όμως παραμένει ότι:

Οι μαστιχοπαραγωγοί δεν αποζημιώνονται και ακόμα περιμένουν.

Καμία διαπραγμάτευση δεν βρίσκεται σε εξέλιξη όπως φαίνεται από τα όσα απαντά η Κομισιόν.

Οι κυβερνητικές υποσχέσεις για ακόμα μια φορά αποδεικνύονται κενές περιεχομένου.»

 

Ακολουθεί η απάντηση της Επιτροπής:

EL E-00479/2018 Απάντηση του κ. Hogan εξ ονόματος της Επιτροπής (6.4.2018) 

Στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων «Βόρειο Αιγαίο» και «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ  και το Ταμείο Συνοχής, προβλέπονται μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και πρόληψης των κινδύνων, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνα με την εθνική ή περιφερειακή εκτίμηση επικινδυνότητας. Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκεται υπό εκτέλεση ένα αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή που επλήγη από τις πυρκαγιές στη Χίο.

Η τρέχουσα έκδοση του ελληνικού προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 παρέχει στήριξη σε επενδύσεις με στόχο την αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί , η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη φύτευση νέων μαστιχόδεντρων, αλλά δεν παρέχει στήριξη σε μέτρα διαχείρισης κινδύνων. Το ΕΓΤΑΑ  δεν παρέχει αποζημίωση για ζημίες και/ή απώλεια εισοδήματος που καλύπτονται από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Επιπλέον, το 2016, η Ελλάδα θέσπισε καθεστώς κρατικής ενίσχυσης για την αντιστάθμιση των ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές και δυσμενή καιρικά φαινόμενα .

Το φορολογικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα αντικατοπτρίζει τις δεσμεύσεις που ελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας . Υπήρξαν μειώσεις στους συντελεστές όλων των βασικών φόρων, συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και του φόρου εισοδήματος εταιρειών, οι οποίες θα τεθούν αυτόματα σε ισχύ το 2020, υπό τον όρο ότι θα επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι, και θα συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, καθώς και των κατ’ επάγγελμα αγροτών.