Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις».

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 16 Φεβρουάριος 2018 13:16

Ερώτηση Ν. Μηταράκη προς την Υπουργό Εργασίας σχετικά με τη συνταξιοδότηση γονέων με ανάπηρα τέκνα.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Φεβρουάριος 2018 13:26

3η Συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και λοιπές διατάξεις».

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Φεβρουάριος 2018 14:37

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων Ν. Μηταράκη προς την Υπουργό Εργασίας σχετικά με την Επιχορήγηση ΝΠΙΔ χωρίς κριτήρια και διαδικασίες.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Φεβρουάριος 2018 14:39

2η Συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και λοιπές διατάξεις».

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Φεβρουάριος 2018 14:42